Jul i Overholt Plantage

Det er blevet en tradition, at Poul Søby Jensen - en af Overholts interessenter - sælger juletræer, gran m.v. ved Hammelvej / Amerikavej lige overfor genbrugspladsen. Vi har dog ikke produktion af juletræer i Overholt Plantage, så træerne stammer fra Poul Søbys egen skov.
Poul Søby sælger juletræer

 Poul Søby sælger juletræer

Ved Hammelvej/Amerikavej

 Ved Hammelvej/Amerikavej

 

Intet er mere skønt end en tur i Overholt Plantage når skoven er dækket af nyfalden sne. Det er desværre ikke hver vinter man kan opleve skoven så smuk som i 2009, hvor skovens webmaster gik en tur i skoven med familien og tog disse billeder.
December 2008 faldt der meget sne som holdt helt til juleaften

 Hvid jul i december 2009

Vejen mod Vesterskoven

 Vejen mod Vesterskoven

 

Overholt december 2008

Karsten Vest Nielsen og Lisbeth Østergaard

Overholt december 2008

Snedækket lærk

 En god dag i skoven for såvel store børn som barnlige voksne.....

Vinter i Overholt 2008

Sneboldkamp er altid tilladt i Overholt

Vinter i Overholt 2008

Flotte snemænd på festpladsen

Overholt Plantage er også et besøg værd i november-december selvom der ikke lige er sne. I disse måneder samler dyrene deres vinterforråd, men der er også interessante ting for os mennesker at samle i skoven - til gryden eller til juledekorationer. Det er faktisk nemmere når der ikke ligger sne!

 

Julepynt fra Overholt Plantage - hvad må man tage med hjem

Kogler og modgrene, 5 glaskugler, et lys og en fugl

 Kogler og mosgrene fra Overholt i juledekorationen

I november-december bugner Overholt Plantage og andre skove med ting der kan anvendes til julepynt. Frø, kogler, svampe, nødder, blomster, urter, grene, kviste, mos, lav og gran. Hvis man er lidt kreativ kan en pose kogler og et par mosgrene blive til en fin og lidt alternativ juledekoration.

Men hvad må skovens gæster tage med hjem?


 

Reglerne

Reglerne findes i Naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse.

 Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelsens § 28 siger blandt andet at det er forbudt at:

Beskadige træer og buske.

Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.

Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.

Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.


Hvad betyder det - hvad må man samle op?
Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.

Overholt Plantage er en privat skov og der skal man - efter lovens bogstav - faktisk holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra.

Men Overholt Plantage er også en oplevelsesskov, så færden udenfor stierne tillades i praksis, når der iøvrigt tages hensyn til plante og dyreliv.

Man må ikke medtage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden. Det kan være lovligt at samle enkeltgrene op – i begrænset omfang til privat brug - hvis de ikke ligger i en pyntegrøntbevoksning.

I Overholt Plantage skæres der ofte pyntegrønt i november måned. Grene der er lades tilbage efter bundtning og afhentning af køber/skoventreprenør, må samles op til rent privat brug.

Brænde og sanketræ må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse. Overholt Plantage udsteder i enkelte særlige tilfælge sanketilladelser. Henvendelse skal ske til formanden. 

Juletræer må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Denne regel gælder også i Overholt Plantage.

Hvor meget må man tage med?

Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for hvad "begrænset omfang og kun til privat brug" er.

Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage hvad man kan have i en plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Samme tommelfingerregel gælder i Overholt Plantage.

Hvad må man skære og klippe af?
Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden ejerens tilladelse, uanset træarten eller hvem der ejer skoven.

I offentlige skove må man skære eller klippe grene af løvtræer der er over 10 m høje.

I Overholt Plantage er det ikke tilladt at klippe eller skære af træer eller buske.

Læs mere og få gode ideer
Skoven i Skolen er en hjemmeside med masser af informationer om hvordan man bruger skoven og skovens produkter. Du kan bl.a. læse om hvordan man laver en adventskrans med bog-kapsler, snitter en nisse, laver et juletræ af kogler og meget mere. Der er også masser af informationer om hvad der sker i danske skove i november-december.
Klik her: Skoven i Skolen - december

Dansk Skovforening
Læs om skovfyr og det julepynt og andre gode ting man kan lave af dens kogler, bark, tjære og nåle på Dansk Skovforenings hjemmeside:
Klik her: Julepynt ideer fra Dansk Skovforening


Temaer

 
Læs de gamle protokoller fra 1908 til 2000.
'Sommerfesten holdes kun, hvis krigen slutter'
'Salg af islandske pæle til at tørre fisk på'

 Læs mere 

 

Find skatte i Overholt med GPS/Mobil.

 


Læs mere 

 

Retur til foregående